Navigation

Social Impact Award მიზნად ისახავს სტუდენტებში სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციას.


პროგრამა SIA 2009 წელს ავსტრიაში შეიქმნა ვენის უნივერსიტეტის ინიციატივით და განხორციელდა Impact Hub Vienna-ს მიერ. დღეს პროგრამაში 20-მდე ქვეყანა მონაწილეობს.

2017 წელს Social Impact Award-ს საქართველოც უერთდება!

პროგრამა წელს თბილისსა და თელავში ჩატარდება.


რა არის სოციალური საწარმო?

სოციალური საწარმო არის ბიზნესპრინციპებით მოქმედი საწარმო, რომელსაც აქვს სოციალური მისია. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს ბიზნესის მიდგომას საზოგადოებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად, თუმცა, ჩვეულებრივი ბიზნესისაგან განსხვავებით, მოგებას ისევ სოციალური მიზნებისთვის იყენებს.


პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები:


Social Impact Award - ის გახსნითი ღონისძიება

Social Impact Award - ის გახსნითი ღონისძიება გაიმართება 9 თებერვალს, სადაც ცნობილი გახდება დეტალური ინფორმაცია განმახორციელებლებისა და პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ.

ვორქშოფები ყველა დაინტერესებული პირისთვის

ვორქშოფების სერია, რომელიც დაგეგმილია Social Impact Award-ის ფარგლებში, ჩატარდება სამ ნაკადად: ორი თბილისში, ხოლო ერთი თელავში. ვორქშოფები შეეხება ისეთ თემებს, როგორიცაა, სოციალური მეწარმეობა და იდეის გენერირება; ბიზნესმოდელის შექმნა; ბიზნესგეგმის შემუშავება. ვორქშოფები უფასოა და ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისთვის !

განაცხადების მიღება

Social Impact Award - ში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ საპროექტო განაცხადის ონლაინ ფორმა. განაცხადების გამოგზავნა შესაძლებელი იქნება 20 მარტიდან 28 აპრილის ჩათვლით.

*ვორქშოფების გავლა არ წარმოადგენს პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობას.

ჟიურის წევრებთან შეხვედრა

აპრილის პირველ კვირაში გაიმართება შეხვედრა ჟიურის წევრებთან, სადაც პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს საშუალება ექნებათ გაიცნონ ჟიურის წევრები და კითხვები დაუსვან მათ. შეხვედრაზე მონაწილეები დეტალურად გაეცნობიან განახცადების წარმოდგენის პროცედურებს და საპროექტო განაცხადის ონლაინ ფორმას.

განაცხადების საფუძველზე, 8 ფინალისტი გუნდის გამოვლენა

განაცხადებს განიხილავს დამოუკიდებელი ჟიური შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით: პროექტის სოციალური სარგებელი, სოციალური პრობლემის გადაჭრის ახლებური გზა, ბიზნესგეგმის განხორციელების რეალისტურობა. აღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე, ჟიური ფინალური ეტაპისთვის რვა პროექტს შეარჩევს. ფინალისტები მაისში გამოვლინდებიან.

გუნდების ინკუბაცია

ფინალში გადასული გუნდები ორთვიან ინტენსიურ ინკუბაციას გაივლიან ივნისსა და ივლისში. გუნდები მიიღებენ Impact Hub Tbilisi-ს ორთვიან წევრობას, სადაც კოორდინატორებთან და მენტორებთან ერთად შეიმუშავებენ და დახვეწენ ბიზნესგეგმას. სოციალური საწარმოს პრინციპების უკეთ გასაცნობად, მოეწყობა ტურები სხვადასხვა სოციალურ საწარმოში.

დასკვნითი პრეზენტაციები და გამარჯვებულების გამოვლენა

სექტემბრის ბოლოს Social Impact Award - ის დასკვნითი ღონისძება გაიმართება , სადაც ფინალისტები ჟიურის წინაშე ბიზნესპროექტებს წარადგენენ. ჟიური 2 რჩეულს გამოავლენს. გარდა ამისა, საზოგადოება ონლაინ ხმის მიცემის გზით, გამოავლენს თავის რჩეულ პროექტს. თითოეული გამარჯვებული გუნდი მიიღებს 2000 ევროს და Social Impact Award-ის ევროპის სამიტის საგზურს, სადაც თავს მოიყრიან გამარჯვებულები Social Impact Award-ის განმახორციელებელი 20 ქვეყნიდან.

გარდა ამისა, ერთ-ერთ გუნდს საშუალება ექნება მიიღოს 20,000 ლარი ევროპის ფონდისგან გრანტის სახით, თავისი იდეის განსახორციელებლად. დაინტერესებულ გუნდს ევროპის ფონდი საშუალებას მისცემს განახორციელოს თავისი ბიზნესპროექტი საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით, რომელსაც სურს სოციალური საწარმოს დაარსება. ამისათვის, ევროპის ფონდი, გრანტის სახით, 20,000 ლარს გამოყოფს. გუნდს შეუძლია თავად შეარჩიოს პარტნიორი ორგანიზაცია, თუმცა, ამ უკანასკნელს უნდა ჰქონდეს პროექტების განხორციელების მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება.


კრიტერიუმები:

• გუნდი უნდა შედგებოდეს 3 ან 4 პირისგან;
• გუნდის წევრობა შეუძლია 18-დან 30 წლამდე პირს;
• გუნდის 50% უნდა იყოს სტუდენტი.


Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close